dotacje

P.P.H.U „KŁOS” s.c . Beniamin i Ewa Godyla w ramach działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020  (oś priorytetowa 3 wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach działanie 3.4 dotacje na kapitał obrotowy) otrzymała  258 467, 31 zł- stanowi to  100% wkładu funduszy europejskich. Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Planowane efekty, które zostały zrealizowane to utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa.